Qingfei paidu

出自醫學百科 wiki
跳至導覽 跳至搜尋

清啡湯 [1][2]

Botanicals[編輯]

Herba Ephedrae (Ma Huang),

Radix Glycyrrhizae (Gan Cao, baked),

Semen armeniacae amarum (Ku Xing Ren),

Gypsum fibrosum (Sheng Shi Gao),

Ramulus Cinmomi (Gui Zhi),

Rhizoma Alismatis (Ze Xie),

Polyporus umbellatus (Zhu Ling),

Atractylodis Macrocephalae Rhizoma (Bai Zhu),

Poria (Fu Ling),

Stellariae Radix (Chai Hu),

Radix Scutellariae (Huang Qin),

Pinelliae Rhizoma Praeparatum cum Zingibere (Jiang Ban Xia),

Rhizoma Zingiberis Recens (Sheng Jiang),

Radix asteris (Zi Wan),

Flos farfarae (Kuan Dong Hua),

Rhizoma Belamcandae (She Gan), 

Herba Asari (Xi Xin),

Rhizoma Dioscoreae (Shan Yao),

Fructus Aurantii Immaturus (Zhi Shi),

Pericarpium Citri Reticulatae (Chen Pi), and

Pogostemon Cablin (Blanco) Benth (Guang Huo Xiang)

參考資料[編輯]

  1. composition and pharmacological mechanism of Qingfei Paidu Decoction and MaXingShiGan Decoction against Coronavirus Disease 2019(COVID-19) American Journal of Plant Sciences, 2020, 11, 1111-1136https://www.scirp.org/journal/ajpsISSN Online: 2158-2750ISSN Print: 2158-2742DOI: 10.4236/ajps.2020.117079 Jul. 24, 2020 1111 American Journal of Plant Sciences
  2. “清Qing 萉fei拍Pai厾du Decoction”—A Possible Choice ofPhytotherapy for Severe Acute Respiratory Infection Caused by Coronavirus Disease-19